Missie Projecten Werkwijze Kunst Galerie Contact
Dellebeke Interieurarchitecten stelt u centraal, of dit nu om een zakelijke of particuliere opdracht gaat. Vanuit die gedachte onderscheiden wij de volgende fasen tijdens een ontwerptraject:

Kennismaking
In een kennismakingsgesprek, waar geen kosten aan verbonden zijn, worden uw wensen uitgebreid besproken. Naar aanleiding van dit gesprek maken wij een raming van de door ons te verrichtenwerkzaamheden en de daarbij behorende kosten.

Ontwerp
Dit proces is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aangezien uw wensen worden vertaald naar een ontwerp waarbij de creatieve inbreng van ons het totaal die bijzondere meerwaarde geeft.